Welcome to my world
Your address will show here +12 34 56 78
Text Shortcode

SEO : står för Search Engine Optimization och används som en samlande term för alla de aktiviteter du genomför i syfte att förbättra din ranking och din synlighet bland de organiska och obetalda resultaten hos sök motorerna – helt enkelt ditt arbete med din webbplats för att hamna så högt upp som möjligt i Googles träfflista | SEM : SEM står egentligen för Search Engine Marketing, det vill säga sökmotormarknadsföring, men används numera som en samlande term för alla de köpta aktiviteter du genomför i syfte att erhålla trafik från sökmotorer, till exempel Google AdWords och Google Shopping. | Google AdWords : Googles system för att lägga in köpta annonser bland sökresultaten i sina träfflistor. Annonserna placeras numera högst upp eller längst ned i träfflistan, märkta med ordet ”Annons”.| Google Analytics :  Googles webbanalysverktyg – eller statistikverktyg – för att få veta mer om besökarna, till exempel trafik på olika webbsidor, hur länge besökarna stannar på de olika sidorna och varifrån de kommer | Displayannonsering / Programmatic / RTB : Hur kan man på bästa sätt annonsera med banners för att bygga varumärke och driva försäljning, som stöd till försäljningen via sökmotorn? Ofta påverkar banners konsumenten tidigt i köpprocessen. | Content marketing handlar om att skapa värdeskapande innehåll för läsaren som är anpassat för de olika stegen i beslutsprocessen. Idén är att om man kan skapa värde med sitt innehåll så kommer användarna bli mer positiva till ditt varumärke och slutligen bli kund. Content markating och SEO går hand i hand.| CRO / conversion rate  optimization  Konverteringsoptimering # of goals achieved / visits : är det arbete du lägger ned för att öka andelen besökare som konverterar, det vill säga gör det du vill att de ska göra på din sajt eller i din butik | Native advertising är annonser utformade som redaktionellt innehåll, vilka upplevs och ser ut som en artikel men är betalda av en annonsör. Annonserna ska helst smälta in så bra som möjligt på sidan där de visas, så native står här för ”naturlig” | Affiliatemarknadsföring : Affiliatemarknadsföring innebär att sajter (exempelvis bloggar) får betalt för att marknadsföra och driva trafik till en annan sajt. Förståelse för olika sorters sajter och hur dessa kan driva relevant trafik är betydelsefullt. Hur bygger man på bästa sätt upp ett väloljat nätverk av sajter?| A/B-test : I stället för att älta och bråka om hur en sida ska se ut, så väljer du ut minst två av dina bästa förslag och testar dem mot varandra. Den sida som ger bäst resultat, baserat på data från riktiga besök, vinner. Sedan förfinar du, gör nya undervarianter av den vinnande sidan och testar igen. Då har du skapat en loop för konverteringsoptimering, baserad på data.| Influencers  : Influencers är inflytelserika aktörer på nätet – personer med ett avgörande inflytande på sin målgrupp via till exempel sin blogg eller sociala kanaler som YouTube och Instagram. | Landningssida : När man pratar om en landningssida kan det betyda två saker: den första sida som en besökare landar på, eller en sida som är framtagen med ett enda syfte – att konvertera – och som används för exempelvis löpande kampanjer eller för att marknadsföra ett erbjudande under en begränsad tid | | Leads är företag eller personer som på något sätt visat intresse för dina produkter eller tjänster, eller som tillhör din målgrupp och som du har kontakt uppgifter till, men som ännu inte blivit kunder. Leads är kort sagt potentiella kunder. | (Landing Page Optimization (LPO) : det är stegen som man bör göra för att få en bra Landing page som "A/B test.| Länkkataloger : En länkkatalog är en sajt som sorterar länkar till andra webbplatser i kategorier och under kategorier. I Sverige var SUNET-­katalogen, numera Infoo.se, först ut med att kategorisera länkar på den svenska webben. Den mest kända länkkatalogen, som stängde igen i mars 2017 efter nitton år, var DMOZ som fanns på nästan hundra språk.|  Inbound Marketing : Inbound marketing är metod för att få in fler leads och fler kunder via digitala kanaler. Inbound marketing har kunden i centrum, till skillnad från outbound marketing, eller traditionell marknadsföring, där företag trycker ut sitt budskap utan att ta hänsyn till om mottagaren är intresserad eller tillhör målgruppen. Inbound Marketing  exempel : News/Media/PR - SEO - Email - Research/White Papers - infographics och motion graphics - Social Networks - Webinars - Document Sharing - Word of mouth - Podcasting - Q+A Sites - type-in Traffic - Direct/Referring links - Social bookmarking - Fourms - Online Video - Comment Marketing - Blogs + blogging.| Outbound Marketing : Det är en del av gammal reklam som framgår på TV/Radio/Posten/billboard/spam advertisements | Bounce rate : De besökare som bara besöker en sida på din webbplats och som väljer att inte gå vidare, det vill säga de ”bouncar”, studsar tillbaka, vilket anses innebära att de inte hittar något relevant som leder dem vidare. En hög bounce rate är någonting dåligt eftersom det indikerar att din webbplats inte levererar det besökaren är ute efter, framför allt om besökaren bouncar väldigt snabbt. | Canonical  : Canonical är ett sätt att undvika att Google läser av duplicerat innehåll på din webbplats genom att använda en tagg, som visar vilket innehåll på vilken sida som är det ursprungliga (originalet) och som du vill att Google ska spindla och ta med i sitt index.

منع غوغل من قراءة المحتوى المكرر

CPA och CPO är en kostnad för en händelse eller en order och står för Cost per aquisition eller Cost per action och Cost per order. Det kan vara ett köp, en nedladdning eller någon annan konvertering som du vill uppnå.| CMS : är ett publiceringsverktyg – eller content management system – det vill säga det verktyg du normalt använder för att ändra och lägga till bilder och text på din sajt. Ett CMS har oftast stöd för att ändra andra element som titlar och metabeskrivningar, som är viktiga för din sökmotoroptimering.| CTR : står för click­-through rate eller klickfrekvens. Anger hur många som ser exempelvis ditt företag i träfflistan på Google, eller din Google AdWords-­annons, och sedan klickar på träffen eller annonsen. Helt enkelt hur många som klickar sig vidare. Du räknar ut din CTR genom att ta antalet klick genom antalet visningar.| Datadrivet : Ett arbetssätt där siffror och insikter får tala och beslut fattas baserat på data, inte på sådant som tyckande, intuition eller på att man alltid gjort på ett visst sätt| Google Search Console :  Googles verktyg för att hålla koll på och underhålla din webbplats placering i Googles sökresultat. Du kan till exempel se hur din organiska trafik från Google utvecklar sig och vilka fel sidor, 404­sidor, som du bör åtgärda.| Growth hacking : Growth hacking är metod för att driva snabb tillväxt där man löpande testar och förbättrar och inte är rädd för att prova nya och även okonventionella metoder – därav ordet hack – för att hela tiden förbättra och förfina sitt arbete.| | Konvertering En konvertering är den aktivitet du vill att användarna ska genomföra när de besöker din sajt eller din butik, till exempel köpa en produkt eller ladda ned en guide | KPI är ett nyckeltal och står för Key Performance Indicator. KPI används för att löpande följa en verksamhet i relation till de målsättningar som är uppsatta.| Marketing automation Med Marketing automation menas ett verktyg och ett systemstöd för att fånga upp och vårda befintliga och potentiella kunder. Några exempel är Marketo, Pardot, Hubspot och APSIS, men även vidareutvecklade e-postverktyg som MailChimp har Marketing automation-funktioner.| Persona är en metod för att personifiera vilka kunder och marknadssegment som utgör din målgrupp. Metoden går ut på att använda olika typer av data för att bygga typanvändare av din produkt eller tjänst. Personas är helt enkelt typkunder för dina målgrupper.| ROI : ROI står för Return on Investment, det vill säga avkastning på en gjord investering. För att erhålla ett positivt ROI på exempelvis din annonsering eller din satsning på content marketing ska det du får ut vara större än din insats, dvs. intäkterna ska vara större än kostnaderna.|

| Sitewide : En sitewide­länk är en länk som syns på alla – eller åtminstone väldigt många – sidor på en webbplats. Det kan till exempel vara en sidfotslänk eller en så kallad blog roll, där en bloggare länkar till andra bloggare i sidomenyn på sin blogg.| SERP : SERP är en resultatsida på en sökmotor och står för Search Engine Result Page. Omskrivs ibland som SERPen, till exempel ”nya funktioner i SERPen”.| UX : User experience, det vill säga användarupplevelse. Används rätt ofta synonymt med UX­-design, som avser det arbete som läggs ned på att förbättra användarnas upplevelse av till exempel en sajt eller en webbutik, eller egentligen vilken produkt eller tjänst som helst.|

============================

1-Kostnader – mindre kostnader än traditionella marknadesföring: Hyra kostnader försvinner med försvinnande krav på lokal, där räcker det med en Webbsida, landningssida eller ett socialmedium t.ex. Facebookssida. Onlinemarknadsföring sparar broscherers, utskrivning och en hel del medarbetare personals utlägg och lån.

 1. Obegränsad åtkomst : Digitala marknadsföring medför större geografisk åtkomst vilket förenklar processen att nå målgruppen i andra geografiska område samt att gå mot globalitet.
 2. Målgruppen specialisering: Enklare att nå specifik kön, ålder, intresse, språk och område
 3. Utforma statiska diagram: Hur många nåddes, reagerade samt kostnader detaljer.
 4. Reklams egenskaper: Enkelt att ändra på, vänder sig till rätta och intresserade kunder; de som trycker vidare på reklamen, möjligheten för kontinuerlig marknadsföring (obegränsad tid)
 5. Bättre kundservice: kunden har möjlighet att kontakta företaget då hans tid passar och kvalitet på service blir bättre.
 6. Produkter – visas och bedömas: enklare att tillägga produkter och större tillgång till produkternas bilder, videor, beskrivningar och även andra kunders bedömningar och värderingar.
 7. Miljövanlig: Genom icke användning för papper och bläck med mera.

9- A/B test  Parallellt test av två versioner av till exempel en webbplats, en webbsida eller ett e­-postutskick för att se vilken av dessa som ger bäst resultat utifrån de mål som satts upp.

===========================

Onlinemarknadsförare

För att lyckas i rollen som onlinemarknadsförare behövs en person som har en förmåga att arbeta med dagens relevanta digitala kanaler – både strategiskt och “hands on” med att optimera. Personen behöver förstå vilka fördelar kanalerna har och hur dem på bästa sätt kan användas. Det är viktigt att ha förståelse för företagets övriga marknadsförings- och kommunikationsaktivitetern. Onlinemarknadsföraren utgår från målgruppens beteende och behov och optimerar det digitala landskapet hen rör sig i – från att väcka intresse till att målet uppfylls.

Vad behöver du kunna för att bli onlinemarknadsförare?

För att lyckas som onlinemarknadsförare upplever jag att det finns åtminstone fyra områden du bör fördjupa dina kunskaper i.

 1. Driva trafik : Här handlar det om att förstå på vilka sätt och med vilka kanaler använder för att komma till er site. Vilka kanaler ger mest försäljning, eller är lönsammast? Vilka är minst lönsamma, och varför? I vilken kanal börjar respektive slutar kunden resan till er site, och hur beter den sig där mellan?
 2. Sökmotoroptimering (SEO) : Hur ökar siten på bästa sätt synlighet, position och trafik på ord eller termer som bäst uppfyller verksamhetens huvudsakliga mål (försäljning eller annat) i de obetalda sökresultatet, så kallade “organiska” resultaten?
 3. Sökmotormarknadsföring (SEM, PPC) : Hur driver en site besökare som uppfyller i högsta möjliga mån uppfyller verksamhetens huvudsakliga mål (försäljning eller annat) via annonsering där varje klick kostar,så intäkter överstiger kostnader? Detta är utmaningen med den idag ovärderliga närvaron med betalda textannonsering i sökresultaten. Huvudsakligen kretsar detta kring Google och deras annonslösning Google Adwords.
 4. Affiliatemarknadsföring : Affiliatemarknadsföring innebär att sajter (exempelvis bloggar) får betalt för att marknadsföra och driva trafik till en annan sajt. Förståelse för olika sorters sajter och hur dessa kan driva relevant trafik är betydelsefullt. Hur bygger man på bästa sätt upp ett väloljat nätverk av sajter?
 5. Displayannonsering / Programmatic / RTB : Hur kan man på bästa sätt annonsera med banners för att bygga varumärke och driva försäljning, som stöd till försäljningen via sökmotorn? Ofta påverkar banners konsumenten tidigt i köpprocessen.
 6. Content marketing handlar om att skapa värdeskapande innehåll för läsaren som är anpassat för de olika stegen i beslutsprocessen. Idén är att om man kan skapa värde med sitt innehåll så kommer användarna bli mer positiva till ditt varumärke och slutligen bli kund. Content markating och SEO går hand i hand.
 7. Kommunikation & psykologi : Aldrig förr har det funnits så många möjligheter att förmedla budskap och skapa dialog online. Vad står ert varumärke för, hur ska det uppfattas och slutligen kommuniceras i digitala kanaler?
 8. Sociala plattformar + SMO : som Facebook, Twitter och Instagram är kommunikationskanaler som företag idag kontrollerar och är elementära för att skapa dialog med användare. Hur skapas intresseväckande dialog och lyssnar på feedback?
 9. Digital PR : Vilken påverkan har medier som ett företag inte kontrollerar på dess varumärke? Och hur kan dessa medier i sin tur påverkas för att på bästa sätt framställa företagets varumärke, driva relevant trafik och förbättra positioner i sökmotorerna?
 10. Psykologi : För att lyckas med kommunikation behövs viss förståelse för psykologi. Förstår onlinemarknadsföraren vilka drivkrafter och begär som målgruppen har blir det lättare att utföra kommunikation som aktiverar dessa genom känslor.

=============================================

 

20 SEO Myths you should leave behind in 2018

 

When you do a Google search,you aren’t actually searching the web. You’re searching Google’s index of the web, or at least as much of it as we can find. We do this with software programs called spiders. Spiders start by fetching a few web pages, then they follow the links on those pages and fetch the pages they point to; and follow all the links on those pages, and fetch the

pages they link to, and so on, until we’ve indexed a pretty big chunk of the web; many billions of pages stored on thousands of machines.” - Matt Cutts in Lesson 1.3 of How Search Works.

 

When Penguin 2.0 was released in May 2013, all of this changed. Nowadays, it is important to focus on the quality of links you are obtaining, rather than the quantity. Sometimes less can be more if you know how exactly to build links the proper way.

 

SSL is the standard security technology for establishing an encrypted link between a web server and a browser. This link ensures that all data passed between the web server and browser remain private.” - SSL.com

 

In August of 2014, Google announced that it had started using HTTPS as a signal in their ranking algorithms. At the time, this meant that if your website still relied on standard HTTP, your rankings could suffer as a result.

 

All the way back in 2009, Google announced that meta descriptions (and meta keywords) have no bearing on search rankings. That’s not to say that these descriptions aren’t important for SEO, though. On the contrary, in fact: Meta descriptions present a major opportunity to separate yourself from the riff-raff and convince searchers that your page is worth navigating to.

 

It used to be important that you write your content with exact matches of your keyword. But now, Google uses RankBrain, which is its machine-learning algorithm. RankBrain most likely uses a variation of Word2vec to find keyword topics that are related to one another.

 

Google’s own Matt Cutts warned us in 2007 against stuffing your page with keywords to rank higher in the search results. Keyword-stuffing is 100% against Google’s Webmaster Guidelines and is a dangerous game.

 

In the past, SEO was all about manipulating data and keywords to gain search engine rankings. However with the leak of Google’s Quality Rating Guide back in August, it has become crystal clear that modern SEO is all about adding quality rather than quantity. We shifted our entire content marketing strategy to be about the user, creating engaging content that compels our audience to take action. - Phil Laboon, Eyeflow Internet

Marketing.

 

To improve your website’s user experience, you’ll want to focus on things like page load time, bounce rate, time on page, page views per visit, and how far a person scrolls down the page.

 

If you are a local business, having a website isn’t enough to rank well in Google’s local search listings. If you want to rank well you need to unlock, verify, and optimize a Google+ Business Page (referred to more recently as a Google My Business Page). If you want to maximize your search traffic from Google, treat your Google Business Page as you would your website, and optimize accordingly. - Kristopher Jones, LSEO.com

 

With penalty algorithms, negative SEO can now impact businesses that are not carefully watching their backlinks and other metrics. There have even been studies of sites hit by negative SEOs that sent bogus traffic and negatively impacted bounce rate and CTR from Google SERPs. Watch your link profile, analytics, and be on the lookout for misuse. – Marcela DeVivo, Gryffin Media

 

In the spring of 2015, Google had a algorithm update called “Mobilegeddon,” which expanded Google’s use of mobilefriendliness as a ranking signal. The update rewards mobile-friendly websites and penalizes those that aren’t fully optimized for mobile in mobile search results.

 

According to Matt Cutts, domain age is a pretty insignificant factor, especially after a site has been around for two or three months.